Bộ Xây dựng bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Đỗ Duy Hiển - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Hải Vân - Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, kể từ ngày 6/7/2022; bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Dũng - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, kể từ ngày 6/7/2022.

hay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Hoàng Hải Vân

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, tân Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng Hoàng Hải Vân cảm ơn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế đã phối hợp tạo điều kiện, giúp đỡ các đồng chí trong suốt quá trình công tác, đồng thời cho biết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Tin tức liên quan